پروژه های مشهد

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه
طراحی سخت افزار کنترل بلیت الکترونیک و راهبند برای مترو مشهد 1395-1396 برای 2 ایستگاه تعداد 28 عدد گیت شرکت زعیم در حال کار است دارد
خرید و آموزش تجهیزات مخابرات خط 2 مترو مشهد 1395-1398 کل خط 2 مترو مشهد شرکت زعیم در حال اجرا است دارد